Poland. Ekstraklasa

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 17:00
+116
2.12 3.44 3.48
22 Nov 19:30
+117
2.05 3.64 3.48
23 Nov 14:00
+118
2.56 3.30 2.81
23 Nov 16:30
+116
3.52 3.48 2.09
23 Nov 19:00
+116
1.74 3.94 4.55
24 Nov 14:00
+115
1.76 3.90 4.45
24 Nov 16:30
+114
1.57 4.20 5.75
25 Nov 17:00
+116
2.07 3.54 3.52

Poland. I Liga

All Events Back Statistics
Event Name 1
Win 1
X
Draw
2
Win 2
22 Nov 15:30
+43
4.35 3.50 1.86
22 Nov 17:00
+42
1.72 3.92 4.60
22 Nov 17:00
+44
1.46 4.65 6.55
22 Nov 17:00
+43
2.42 3.10 3.10
23 Nov 11:40
+4
3.05 3.32 2.36
23 Nov 15:00
+4
2.38 3.54 2.86
23 Nov 16:00
+4
2.10 3.68 3.28
23 Nov 16:00
+4
1.98 3.45 3.88
24 Nov 11:40
+4
3.18 3.32 2.29