Table Tennis

Puzankov, Kirill
Salkin, Rostislav
17:45
+35
Puzankov, Kirill 2.49
Salkin, Rostislav 1.46
Puzankov, Kirill (+4.5) 1.90
Salkin, Rostislav (-4.5) 1.80
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Mukhamedzhanov, Mikhail
Lbov, Yuriy
18:00
+35
Mukhamedzhanov, Mikhail 1.93
Lbov, Yuriy 1.74
Mukhamedzhanov, Mikhail (+1.5) 1.81
Lbov, Yuriy (-1.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Stashkovskiy, Gleb
Frolov, Alexander I.
18:15
+35
Stashkovskiy, Gleb 1.82
Frolov, Alexander I. 1.84
Stashkovskiy, Gleb (-0.5) 1.88
Frolov, Alexander I. (+0.5) 1.82
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Rudenko, Vasiliy
Kazakov, Aleksey
18:30
+35
Rudenko, Vasiliy 1.43
Kazakov, Aleksey 2.53
Rudenko, Vasiliy (-5.5) 1.88
Kazakov, Aleksey (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Lbov, Yuriy
Rudenko, Vasiliy
19:00
+35
Lbov, Yuriy 1.83
Rudenko, Vasiliy 1.83
Lbov, Yuriy (-0.5) 1.89
Rudenko, Vasiliy (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Frolov, Alexander I.
Puzankov, Kirill
19:15
+35
Frolov, Alexander I. 1.36
Puzankov, Kirill 2.79
Frolov, Alexander I. (-6.5) 1.90
Puzankov, Kirill (+6.5) 1.80
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Kazakov, Aleksey
Mukhamedzhanov, Mikhail
19:30
+35
Kazakov, Aleksey 2.10
Mukhamedzhanov, Mikhail 1.62
Kazakov, Aleksey (+2.5) 1.86
Mukhamedzhanov, Mikhail (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Puzankov, Kirill
Stashkovskiy, Gleb
19:45
+35
Puzankov, Kirill 1.74
Stashkovskiy, Gleb 1.93
Puzankov, Kirill (-1.5) 1.88
Stashkovskiy, Gleb (+1.5) 1.82
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Agababyan, Robert
Nemashkalo, Vladimir
20:00
+35
Agababyan, Robert 2.10
Nemashkalo, Vladimir 1.62
Agababyan, Robert (+2.5) 1.86
Nemashkalo, Vladimir (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Mukhamedzhanov, Mikhail
Rudenko, Vasiliy
20:00
+35
Mukhamedzhanov, Mikhail 1.83
Rudenko, Vasiliy 1.83
Mukhamedzhanov, Mikhail (+0.5) 1.81
Rudenko, Vasiliy (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Salkin, Rostislav
Frolov, Alexander I.
20:15
+35
Salkin, Rostislav 2.13
Frolov, Alexander I. 1.60
Salkin, Rostislav (+2.5) 1.88
Frolov, Alexander I. (-2.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Chernov, Vyacheslav
Fursov, Pavel
21:30
+35
Chernov, Vyacheslav 1.97
Fursov, Pavel 1.71
Chernov, Vyacheslav (+1.5) 1.85
Fursov, Pavel (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.81
Mikhaylov, Igor
Lbov, Yuriy
21:45
+35
Mikhaylov, Igor 3.98
Lbov, Yuriy 1.19
Mikhaylov, Igor (+8.5) 1.83
Lbov, Yuriy (-8.5) 1.87
Under 72.5 1.81
Over 72.5 1.89
Soldatov, Ivan
Reznikov, Mikhail
21:45
+35
Soldatov, Ivan 1.33
Reznikov, Mikhail 2.92
Soldatov, Ivan (-6.5) 1.84
Reznikov, Mikhail (+6.5) 1.86
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.88
Mameka, Maksim
Balakin, Dmitry
22:00
+35
Mameka, Maksim 2.38
Balakin, Dmitry 1.49
Mameka, Maksim (+4.5) 1.84
Balakin, Dmitry (-4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Lopatin, Sergei
Turabekov, Tynchtyk
22:15
+35
Lopatin, Sergei 2.17
Turabekov, Tynchtyk 1.58
Lopatin, Sergei (+3.5) 1.83
Turabekov, Tynchtyk (-3.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Rudenko, Vasiliy
Shershnev, Aleksey
22:15
+35
Rudenko, Vasiliy 1.97
Shershnev, Aleksey 1.71
Rudenko, Vasiliy (+1.5) 1.85
Shershnev, Aleksey (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Fursov, Pavel
Tikhnenko, Dmitry
22:30
+35
Fursov, Pavel 2.44
Tikhnenko, Dmitry 1.46
Fursov, Pavel (+4.5) 1.89
Tikhnenko, Dmitry (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Lbov, Yuriy
Bespalov, Nikita
22:45
+35
Lbov, Yuriy 2.13
Bespalov, Nikita 1.60
Lbov, Yuriy (+2.5) 1.88
Bespalov, Nikita (-2.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Reznikov, Mikhail
Nikulin, Sergey
22:45
+35
Reznikov, Mikhail 1.83
Nikulin, Sergey 1.83
Reznikov, Mikhail (-0.5) 1.89
Nikulin, Sergey (+0.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Chernov, Vyacheslav
Mameka, Maksim
23:00
+35
Chernov, Vyacheslav 3.20
Mameka, Maksim 1.28
Chernov, Vyacheslav (+7.5) 1.80
Mameka, Maksim (-7.5) 1.90
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Mikhaylov, Igor
Rudenko, Vasiliy
23:15
+35
Mikhaylov, Igor 1.70
Rudenko, Vasiliy 1.98
Mikhaylov, Igor (-1.5) 1.84
Rudenko, Vasiliy (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Soldatov, Ivan
Lopatin, Sergei
23:15
+35
Soldatov, Ivan 1.93
Lopatin, Sergei 1.74
Soldatov, Ivan (+1.5) 1.82
Lopatin, Sergei (-1.5) 1.88
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Tikhnenko, Dmitry
Balakin, Dmitry
23:30
+35
Tikhnenko, Dmitry 1.42
Balakin, Dmitry 2.56
Tikhnenko, Dmitry (-5.5) 1.86
Balakin, Dmitry (+5.5) 1.84
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Bespalov, Nikita
Shershnev, Aleksey
23:45
+35
Bespalov, Nikita 1.46
Shershnev, Aleksey 2.49
Bespalov, Nikita (-4.5) 1.80
Shershnev, Aleksey (+4.5) 1.90
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Nikulin, Sergey
Turabekov, Tynchtyk
23:45
+35
Nikulin, Sergey 1.83
Turabekov, Tynchtyk 1.83
Nikulin, Sergey (+0.5) 1.81
Turabekov, Tynchtyk (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Fursov, Pavel
Mameka, Maksim
21 Apr 00:00
+35
Fursov, Pavel 1.68
Mameka, Maksim 2.01
Fursov, Pavel (-1.5) 1.81
Mameka, Maksim (+1.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Lbov, Yuriy
Rudenko, Vasiliy
21 Apr 00:15
+35
Lbov, Yuriy 1.83
Rudenko, Vasiliy 1.83
Lbov, Yuriy (-0.5) 1.89
Rudenko, Vasiliy (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Reznikov, Mikhail
Lopatin, Sergei
21 Apr 00:15
+35
Reznikov, Mikhail 1.46
Lopatin, Sergei 2.44
Reznikov, Mikhail (-4.5) 1.81
Lopatin, Sergei (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Balakin, Dmitry
Chernov, Vyacheslav
21 Apr 00:30
+35
Balakin, Dmitry 1.45
Chernov, Vyacheslav 2.47
Balakin, Dmitry (-5.5) 1.90
Chernov, Vyacheslav (+5.5) 1.79
Under 75.5 1.81
Over 75.5 1.89
Shershnev, Aleksey
Mikhaylov, Igor
21 Apr 00:45
+35
Shershnev, Aleksey 2.19
Mikhaylov, Igor 1.57
Shershnev, Aleksey (+3.5) 1.84
Mikhaylov, Igor (-3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Turabekov, Tynchtyk
Soldatov, Ivan
21 Apr 00:45
+35
Turabekov, Tynchtyk 2.27
Soldatov, Ivan 1.53
Turabekov, Tynchtyk (+3.5) 1.89
Soldatov, Ivan (-3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Lopatin, Sergei
Nikulin, Sergey
21 Apr 01:15
+35
Lopatin, Sergei 1.83
Nikulin, Sergey 1.83
Lopatin, Sergei (-0.5) 1.89
Nikulin, Sergey (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Rudenko, Vasiliy
Bespalov, Nikita
21 Apr 01:15
+35
Rudenko, Vasiliy 1.48
Bespalov, Nikita 2.39
Rudenko, Vasiliy (-4.5) 1.84
Bespalov, Nikita (+4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Balakin, Dmitry
Fursov, Pavel
21 Apr 01:30
+35
Balakin, Dmitry 1.97
Fursov, Pavel 1.71
Balakin, Dmitry (+1.5) 1.85
Fursov, Pavel (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Shershnev, Aleksey
Lbov, Yuriy
21 Apr 01:45
+35
Shershnev, Aleksey 2.10
Lbov, Yuriy 1.62
Shershnev, Aleksey (+2.5) 1.86
Lbov, Yuriy (-2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Turabekov, Tynchtyk
Reznikov, Mikhail
21 Apr 01:45
+35
Turabekov, Tynchtyk 1.83
Reznikov, Mikhail 1.83
Turabekov, Tynchtyk (-0.5) 1.89
Reznikov, Mikhail (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Tikhnenko, Dmitry
Chernov, Vyacheslav
21 Apr 02:00
+35
Tikhnenko, Dmitry 1.40
Chernov, Vyacheslav 2.63
Tikhnenko, Dmitry (-5.5) 1.83
Chernov, Vyacheslav (+5.5) 1.87
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Bespalov, Nikita
Mikhaylov, Igor
21 Apr 02:15
+35
Bespalov, Nikita 1.48
Mikhaylov, Igor 2.39
Bespalov, Nikita (-4.5) 1.84
Mikhaylov, Igor (+4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Nikulin, Sergey
Soldatov, Ivan
21 Apr 02:15
+35
Nikulin, Sergey 2.53
Soldatov, Ivan 1.43
Nikulin, Sergey (+5.5) 1.82
Soldatov, Ivan (-5.5) 1.88
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Trefny, Jan
Knazik, Ondrej
17:50
+26
Trefny, Jan 2.17
Knazik, Ondrej 1.58
Trefny, Jan (+3.5) 1.83
Knazik, Ondrej (-3.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Kotrbaty, Petr
Fiklik, Ondrej
17:55
+26
Kotrbaty, Petr 2.13
Fiklik, Ondrej 1.60
Kotrbaty, Petr (+3.5) 1.80
Fiklik, Ondrej (-3.5) 1.90
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Kulisek, Marek
Kopecky, Filip
18:25
+26
Kulisek, Marek 1.49
Kopecky, Filip 2.38
Kulisek, Marek (-4.5) 1.86
Kopecky, Filip (+4.5) 1.84
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Vich, Lukas
Cerveny Jr., Tomas
19:20
+26
Vich, Lukas 2.27
Cerveny Jr., Tomas 1.55
Vich, Lukas (+3.5) 1.87
Cerveny Jr., Tomas (-3.5) 1.83
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Nemec, Michal
Kral, Adam
19:50
+26
Nemec, Michal 2.21
Kral, Adam 1.56
Nemec, Michal (+3.5) 1.86
Kral, Adam (-3.5) 1.83
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Nemec, Filip
Fiklik, Ondrej
19:55
+26
Nemec, Filip 1.94
Fiklik, Ondrej 1.73
Nemec, Filip (+1.5) 1.83
Fiklik, Ondrej (-1.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Vich, Lukas
Kral, Adam
20:20
+26
Vich, Lukas 1.64
Kral, Adam 2.07
Vich, Lukas (-2.5) 1.85
Kral, Adam (+2.5) 1.85
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Kulisek, Marek
Kopecky, Filip
20:25
+26
Kulisek, Marek 1.47
Kopecky, Filip 2.42
Kulisek, Marek (-4.5) 1.83
Kopecky, Filip (+4.5) 1.87
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Cerveny Jr., Tomas
Nemec, Michal
20:50
+26
Cerveny Jr., Tomas 1.54
Nemec, Michal 2.25
Cerveny Jr., Tomas (-3.5) 1.82
Nemec, Michal (+3.5) 1.88
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Nemec, Filip
Kopecky, Filip
20:55
+26
Nemec, Filip 1.60
Kopecky, Filip 2.13
Nemec, Filip (-3.5) 1.90
Kopecky, Filip (+3.5) 1.80
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Vich, Lukas
Nemec, Michal
21:20
+26
Vich, Lukas 1.54
Nemec, Michal 2.25
Vich, Lukas (-3.5) 1.81
Nemec, Michal (+3.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Fiklik, Ondrej
Kulisek, Marek
21:25
+26
Fiklik, Ondrej 1.58
Kulisek, Marek 2.17
Fiklik, Ondrej (-3.5) 1.87
Kulisek, Marek (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Kral, Adam
Cerveny Jr., Tomas
21:50
+26
Kral, Adam 1.71
Cerveny Jr., Tomas 1.97
Kral, Adam (-1.5) 1.85
Cerveny Jr., Tomas (+1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Nemec, Filip
Kulisek, Marek
21:55
+26
Nemec, Filip 1.43
Kulisek, Marek 2.53
Nemec, Filip (-5.5) 1.87
Kulisek, Marek (+5.5) 1.83
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Piegza, Adrian
Wloszek, Sylwester
18:00
+35
Piegza, Adrian 2.70
Wloszek, Sylwester 1.39
Piegza, Adrian (+5.5) 1.90
Wloszek, Sylwester (-5.5) 1.80
Under 74.5 1.85
Over 74.5 1.84