Voronkov, Evgeny
Davlitshin, Ildar
05:30
+35
Voronkov, Evgeny 3.14
Davlitshin, Ildar 1.29
Voronkov, Evgeny (+6.5) 1.93
Davlitshin, Ildar (-6.5) 1.77
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.83
Bogdanov, Dmitry
Gushchin, Sergey
05:45
+35
Bogdanov, Dmitry 1.83
Gushchin, Sergey 1.83
Bogdanov, Dmitry (+0.5) 1.81
Gushchin, Sergey (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Tsvetkov, Eduard
Pryakhin, Vadim
05:45
+35
Tsvetkov, Eduard 1.26
Pryakhin, Vadim 3.34
Tsvetkov, Eduard (-7.5) 1.86
Pryakhin, Vadim (+7.5) 1.84
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.87
Krikunov, Igor
Manuylov, Oleg
06:00
+35
Krikunov, Igor 1.46
Manuylov, Oleg 2.44
Krikunov, Igor (-4.5) 1.81
Manuylov, Oleg (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Kutenkov, Dmitriy
Glazun, Evgeniy
06:00
+35
Kutenkov, Dmitriy 1.42
Glazun, Evgeniy 2.56
Kutenkov, Dmitriy (-5.5) 1.86
Glazun, Evgeniy (+5.5) 1.83
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Fedotov, Yuriy
Lobanov, Aleksey
06:15
+35
Fedotov, Yuriy 2.13
Lobanov, Aleksey 1.60
Fedotov, Yuriy (+2.5) 1.89
Lobanov, Aleksey (-2.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Kuzmin, Aleksandr
Sergeevich, Igor
06:15
+35
Kuzmin, Aleksandr 1.50
Sergeevich, Igor 2.34
Kuzmin, Aleksandr (-4.5) 1.87
Sergeevich, Igor (+4.5) 1.83
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Bokov, Andrei
Kalashnikov, Evgeny
06:30
+35
Bokov, Andrei 2.12
Kalashnikov, Evgeny 1.61
Bokov, Andrei (+2.5) 1.88
Kalashnikov, Evgeny (-2.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Davlitshin, Ildar
Krikunov, Igor
06:30
+35
Davlitshin, Ildar 1.89
Krikunov, Igor 1.77
Davlitshin, Ildar (+0.5) 1.87
Krikunov, Igor (-0.5) 1.83
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.81
Gushchin, Sergey
Fedotov, Yuriy
06:45
+35
Gushchin, Sergey 1.99
Fedotov, Yuriy 1.69
Gushchin, Sergey (+1.5) 1.87
Fedotov, Yuriy (-1.5) 1.83
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Pryakhin, Vadim
Kuzmin, Aleksandr
06:45
+35
Pryakhin, Vadim 2.56
Kuzmin, Aleksandr 1.42
Pryakhin, Vadim (+5.5) 1.84
Kuzmin, Aleksandr (-5.5) 1.86
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Glazun, Evgeniy
Bokov, Andrei
07:00
+35
Glazun, Evgeniy 1.58
Bokov, Andrei 2.17
Glazun, Evgeniy (-3.5) 1.88
Bokov, Andrei (+3.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Manuylov, Oleg
Voronkov, Evgeny
07:00
+35
Manuylov, Oleg 1.68
Voronkov, Evgeny 2.01
Manuylov, Oleg (-1.5) 1.82
Voronkov, Evgeny (+1.5) 1.88
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Lobanov, Aleksey
Bogdanov, Dmitry
07:15
+35
Lobanov, Aleksey 1.83
Bogdanov, Dmitry 1.83
Lobanov, Aleksey (-0.5) 1.89
Bogdanov, Dmitry (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Sergeevich, Igor
Tsvetkov, Eduard
07:15
+35
Sergeevich, Igor 3.34
Tsvetkov, Eduard 1.26
Sergeevich, Igor (+7.5) 1.84
Tsvetkov, Eduard (-7.5) 1.86
Under 73.5 1.83
Over 73.5 1.87
Kalashnikov, Evgeny
Kutenkov, Dmitriy
07:30
+35
Kalashnikov, Evgeny 2.79
Kutenkov, Dmitriy 1.36
Kalashnikov, Evgeny (+6.5) 1.80
Kutenkov, Dmitriy (-6.5) 1.90
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Voronkov, Evgeny
Krikunov, Igor
07:30
+35
Voronkov, Evgeny 1.83
Krikunov, Igor 1.83
Voronkov, Evgeny (+0.5) 1.81
Krikunov, Igor (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Bogdanov, Dmitry
Fedotov, Yuriy
07:45
+35
Bogdanov, Dmitry 3.26
Fedotov, Yuriy 1.27
Bogdanov, Dmitry (+7.5) 1.82
Fedotov, Yuriy (-7.5) 1.88
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Tsvetkov, Eduard
Kuzmin, Aleksandr
07:45
+35
Tsvetkov, Eduard 1.28
Kuzmin, Aleksandr 3.20
Tsvetkov, Eduard (-7.5) 1.90
Kuzmin, Aleksandr (+7.5) 1.79
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Davlitshin, Ildar
Manuylov, Oleg
08:00
+35
Davlitshin, Ildar 1.97
Manuylov, Oleg 1.71
Davlitshin, Ildar (+1.5) 1.85
Manuylov, Oleg (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kutenkov, Dmitriy
Bokov, Andrei
08:00
+35
Kutenkov, Dmitriy 1.65
Bokov, Andrei 2.05
Kutenkov, Dmitriy (-2.5) 1.87
Bokov, Andrei (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Gushchin, Sergey
Lobanov, Aleksey
08:15
+35
Gushchin, Sergey 1.88
Lobanov, Aleksey 1.78
Gushchin, Sergey (+0.5) 1.86
Lobanov, Aleksey (-0.5) 1.84
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Pryakhin, Vadim
Sergeevich, Igor
08:15
+35
Pryakhin, Vadim 4.10
Sergeevich, Igor 1.18
Pryakhin, Vadim (+8.5) 1.85
Sergeevich, Igor (-8.5) 1.85
Under 71.5 1.88
Over 71.5 1.82
Glazun, Evgeniy
Kalashnikov, Evgeny
08:30
+35
Glazun, Evgeniy 1.34
Kalashnikov, Evgeny 2.88
Glazun, Evgeniy (-6.5) 1.87
Kalashnikov, Evgeny (+6.5) 1.83
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.87
Sirotkin, Anton
Galuzinskiy, Stefan
09:30
+35
Sirotkin, Anton 1.28
Galuzinskiy, Stefan 3.20
Sirotkin, Anton (-7.5) 1.90
Galuzinskiy, Stefan (+7.5) 1.79
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Bogdenko, Viktor
Chechulin, Maksim
09:45
+35
Bogdenko, Viktor 2.13
Chechulin, Maksim 1.60
Bogdenko, Viktor (+2.5) 1.89
Chechulin, Maksim (-2.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Poprotsky, Alexander
Zanev, Valeriy
09:45
+35
Poprotsky, Alexander 1.46
Zanev, Valeriy 2.44
Poprotsky, Alexander (-4.5) 1.81
Zanev, Valeriy (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Nikulin, Sergey
Molchanov, Timur
10:00
+35
Nikulin, Sergey 1.97
Molchanov, Timur 1.71
Nikulin, Sergey (+1.5) 1.85
Molchanov, Timur (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Putilovskiy, Vadim
Safronov, Sergei
10:00
+35
Putilovskiy, Vadim 1.35
Safronov, Sergei 2.84
Putilovskiy, Vadim (-6.5) 1.90
Safronov, Sergei (+6.5) 1.80
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Smirnov, Mikhail
Shutov, Oleg
10:15
+35
Smirnov, Mikhail 1.56
Shutov, Oleg 2.21
Smirnov, Mikhail (-3.5) 1.84
Shutov, Oleg (+3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Stroev, Aleksey
Konstantinov, Dmitrii
10:15
+35
Stroev, Aleksey 1.46
Konstantinov, Dmitrii 2.44
Stroev, Aleksey (-4.5) 1.81
Konstantinov, Dmitrii (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Galuzinskiy, Stefan
Putilovskiy, Vadim
10:30
+35
Galuzinskiy, Stefan 1.70
Putilovskiy, Vadim 1.98
Galuzinskiy, Stefan (-1.5) 1.84
Putilovskiy, Vadim (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Razinkov, Timofey
Reznikov, Mikhail
10:30
+35
Razinkov, Timofey 1.28
Reznikov, Mikhail 3.20
Razinkov, Timofey (-7.5) 1.90
Reznikov, Mikhail (+7.5) 1.79
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Chechulin, Maksim
Stroev, Aleksey
10:45
+35
Chechulin, Maksim 2.61
Stroev, Aleksey 1.41
Chechulin, Maksim (+5.5) 1.86
Stroev, Aleksey (-5.5) 1.84
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Zanev, Valeriy
Smirnov, Mikhail
10:45
+35
Zanev, Valeriy 2.39
Smirnov, Mikhail 1.48
Zanev, Valeriy (+4.5) 1.86
Smirnov, Mikhail (-4.5) 1.84
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Molchanov, Timur
Razinkov, Timofey
11:00
+35
Molchanov, Timur 1.95
Razinkov, Timofey 1.72
Molchanov, Timur (+1.5) 1.84
Razinkov, Timofey (-1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Safronov, Sergei
Sirotkin, Anton
11:00
+35
Safronov, Sergei 3.14
Sirotkin, Anton 1.29
Safronov, Sergei (+7.5) 1.78
Sirotkin, Anton (-7.5) 1.92
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Konstantinov, Dmitrii
Bogdenko, Viktor
11:15
+35
Konstantinov, Dmitrii 1.60
Bogdenko, Viktor 2.13
Konstantinov, Dmitrii (-2.5) 1.82
Bogdenko, Viktor (+2.5) 1.88
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Shutov, Oleg
Poprotsky, Alexander
11:15
+35
Shutov, Oleg 1.83
Poprotsky, Alexander 1.83
Shutov, Oleg (-0.5) 1.89
Poprotsky, Alexander (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Reznikov, Mikhail
Nikulin, Sergey
11:30
+35
Reznikov, Mikhail 1.89
Nikulin, Sergey 1.77
Reznikov, Mikhail (+0.5) 1.87
Nikulin, Sergey (-0.5) 1.83
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.81
Sirotkin, Anton
Putilovskiy, Vadim
11:30
+35
Sirotkin, Anton 1.42
Putilovskiy, Vadim 2.56
Sirotkin, Anton (-5.5) 1.86
Putilovskiy, Vadim (+5.5) 1.84
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Bogdenko, Viktor
Stroev, Aleksey
11:45
+35
Bogdenko, Viktor 2.13
Stroev, Aleksey 1.60
Bogdenko, Viktor (+2.5) 1.89
Stroev, Aleksey (-2.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Poprotsky, Alexander
Smirnov, Mikhail
11:45
+35
Poprotsky, Alexander 1.53
Smirnov, Mikhail 2.27
Poprotsky, Alexander (-3.5) 1.80
Smirnov, Mikhail (+3.5) 1.90
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Galuzinskiy, Stefan
Safronov, Sergei
12:00
+35
Galuzinskiy, Stefan 2.61
Safronov, Sergei 1.41
Galuzinskiy, Stefan (+5.5) 1.85
Safronov, Sergei (-5.5) 1.85
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Nikulin, Sergey
Razinkov, Timofey
12:00
+35
Nikulin, Sergey 1.83
Razinkov, Timofey 1.83
Nikulin, Sergey (-0.5) 1.89
Razinkov, Timofey (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Chechulin, Maksim
Konstantinov, Dmitrii
12:15
+35
Chechulin, Maksim 1.60
Konstantinov, Dmitrii 2.13
Chechulin, Maksim (-3.5) 1.90
Konstantinov, Dmitrii (+3.5) 1.80
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Zanev, Valeriy
Shutov, Oleg
12:15
+35
Zanev, Valeriy 2.13
Shutov, Oleg 1.60
Zanev, Valeriy (+2.5) 1.89
Shutov, Oleg (-2.5) 1.81
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Molchanov, Timur
Reznikov, Mikhail
12:30
+35
Molchanov, Timur 1.58
Reznikov, Mikhail 2.17
Molchanov, Timur (-3.5) 1.88
Reznikov, Mikhail (+3.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Konobeev, Aleksei
Moshnikov, Oleg
13:30
+35
Konobeev, Aleksei 1.83
Moshnikov, Oleg 1.83
Konobeev, Aleksei (-0.5) 1.89
Moshnikov, Oleg (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Alekseev, Aleksander
Demchenko, Vitaly
13:45
+35
Alekseev, Aleksander 1.33
Demchenko, Vitaly 2.92
Alekseev, Aleksander (-6.5) 1.84
Demchenko, Vitaly (+6.5) 1.86
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.88
Tunitsyn, Dmitriy
Olshakov, Konstantin
13:45
+35
Tunitsyn, Dmitriy 1.65
Olshakov, Konstantin 2.05
Tunitsyn, Dmitriy (-2.5) 1.87
Olshakov, Konstantin (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Naumov, Aleksei
Matonin, Andrei
14:00
+35
Naumov, Aleksei 1.65
Matonin, Andrei 2.05
Naumov, Aleksei (-2.5) 1.87
Matonin, Andrei (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Skoblov, Anton
Barashkov, Oleg
14:00
+35
Skoblov, Anton 1.56
Barashkov, Oleg 2.21
Skoblov, Anton (-3.5) 1.84
Barashkov, Oleg (+3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Troshkin, Artem
Mukhamedzhanov, Mikhail
14:15
+35
Troshkin, Artem 1.83
Mukhamedzhanov, Mikhail 1.83
Troshkin, Artem (-0.5) 1.89
Mukhamedzhanov, Mikhail (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Molodtsov, Denis
Chernov, Vyacheslav
14:30
+35
Molodtsov, Denis 1.83
Chernov, Vyacheslav 1.83
Molodtsov, Denis (-0.5) 1.89
Chernov, Vyacheslav (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Moshnikov, Oleg
Skoblov, Anton
14:30
+35
Moshnikov, Oleg 1.66
Skoblov, Anton 2.04
Moshnikov, Oleg (-2.5) 1.88
Skoblov, Anton (+2.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Demchenko, Vitaly
Troshkin, Artem
14:45
+35
Demchenko, Vitaly 1.55
Troshkin, Artem 2.23
Demchenko, Vitaly (-3.5) 1.83
Troshkin, Artem (+3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Olshakov, Konstantin
Troyanov, Yaroslav
14:45
+35
Olshakov, Konstantin 2.02
Troyanov, Yaroslav 1.67
Olshakov, Konstantin (+1.5) 1.89
Troyanov, Yaroslav (-1.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Barashkov, Oleg
Konobeev, Aleksei
15:00
+35
Barashkov, Oleg 1.56
Konobeev, Aleksei 2.21
Barashkov, Oleg (-3.5) 1.85
Konobeev, Aleksei (+3.5) 1.85
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Matonin, Andrei
Molodtsov, Denis
15:00
+35
Matonin, Andrei 1.73
Molodtsov, Denis 1.94
Matonin, Andrei (-1.5) 1.87
Molodtsov, Denis (+1.5) 1.83
Under 75.5 1.89
Over 75.5 1.81
Mukhamedzhanov, Mikhail
Alekseev, Aleksander
15:15
+35
Mukhamedzhanov, Mikhail 1.70
Alekseev, Aleksander 1.98
Mukhamedzhanov, Mikhail (-1.5) 1.83
Alekseev, Aleksander (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Chernov, Vyacheslav
Naumov, Aleksei
15:30
+35
Chernov, Vyacheslav 2.30
Naumov, Aleksei 1.52
Chernov, Vyacheslav (+4.5) 1.81
Naumov, Aleksei (-4.5) 1.89
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.86
Konobeev, Aleksei
Skoblov, Anton
15:30
+35
Konobeev, Aleksei 2.34
Skoblov, Anton 1.50
Konobeev, Aleksei (+4.5) 1.82
Skoblov, Anton (-4.5) 1.88
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.86
Alekseev, Aleksander
Troshkin, Artem
15:45
+35
Alekseev, Aleksander 1.58
Troshkin, Artem 2.17
Alekseev, Aleksander (-3.5) 1.87
Troshkin, Artem (+3.5) 1.83
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Tunitsyn, Dmitriy
Troyanov, Yaroslav
15:45
+35
Tunitsyn, Dmitriy 1.95
Troyanov, Yaroslav 1.72
Tunitsyn, Dmitriy (+1.5) 1.84
Troyanov, Yaroslav (-1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Moshnikov, Oleg
Barashkov, Oleg
16:00
+35
Moshnikov, Oleg 1.48
Barashkov, Oleg 2.39
Moshnikov, Oleg (-4.5) 1.83
Barashkov, Oleg (+4.5) 1.86
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.87
Naumov, Aleksei
Molodtsov, Denis
16:00
+35
Naumov, Aleksei 1.28
Molodtsov, Denis 3.20
Naumov, Aleksei (-7.5) 1.90
Molodtsov, Denis (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Demchenko, Vitaly
Mukhamedzhanov, Mikhail
16:15
+35
Demchenko, Vitaly 1.46
Mukhamedzhanov, Mikhail 2.44
Demchenko, Vitaly (-4.5) 1.81
Mukhamedzhanov, Mikhail (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Matonin, Andrei
Chernov, Vyacheslav
16:30
+35
Matonin, Andrei 1.98
Chernov, Vyacheslav 1.70
Matonin, Andrei (+1.5) 1.86
Chernov, Vyacheslav (-1.5) 1.84
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Serov, Kirill
Skomskov, Valeriy
17:30
+35
Serov, Kirill 1.28
Skomskov, Valeriy 3.20
Serov, Kirill (-7.5) 1.90
Skomskov, Valeriy (+7.5) 1.80
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Innazarov, Alexey
Rakhmatov, Aleksandr
17:45
+35
Innazarov, Alexey 1.83
Rakhmatov, Aleksandr 1.83
Innazarov, Alexey (+0.5) 1.81
Rakhmatov, Aleksandr (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Obukhov, Vasilii
Puchinin, Andrey
17:45
+35
Obukhov, Vasilii 1.43
Puchinin, Andrey 2.53
Obukhov, Vasilii (-5.5) 1.87
Puchinin, Andrey (+5.5) 1.83
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Lebedev, Denis
Andrusenko, Mikhail
18:00
+35
Lebedev, Denis 3.26
Andrusenko, Mikhail 1.27
Lebedev, Denis (+7.5) 1.82
Andrusenko, Mikhail (-7.5) 1.88
Under 73.5 1.84
Over 73.5 1.86
Tsvetkov, Eduard
Kuzmin, Aleksandr
18:00
+35
Tsvetkov, Eduard 1.33
Kuzmin, Aleksandr 2.92
Tsvetkov, Eduard (-6.5) 1.84
Kuzmin, Aleksandr (+6.5) 1.86
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.88
Zemit, Igor
Taltykin, Mikhail
18:00
+35
Zemit, Igor 1.33
Taltykin, Mikhail 2.92
Zemit, Igor (-6.5) 1.84
Taltykin, Mikhail (+6.5) 1.86
Under 74.5 1.82
Over 74.5 1.88
Matveev, Igor
Evlampiev, Vadim
18:15
+35
Matveev, Igor 2.08
Evlampiev, Vadim 1.63
Matveev, Igor (+2.5) 1.86
Evlampiev, Vadim (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Polyakov, Petr
Kovalev, Igor
18:15
+35
Polyakov, Petr 1.22
Kovalev, Igor 3.64
Polyakov, Petr (-8.5) 1.94
Kovalev, Igor (+8.5) 1.76
Under 72.5 1.85
Over 72.5 1.85
Mareychev, Sergey
Dvornichenko, Yuri
18:30
+35
Mareychev, Sergey 1.54
Dvornichenko, Yuri 2.25
Mareychev, Sergey (-3.5) 1.81
Dvornichenko, Yuri (+3.5) 1.89
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Shishko, Evgeniy
Lyalichev, Dmitriy
18:30
+35
Shishko, Evgeniy 2.92
Lyalichev, Dmitriy 1.33
Shishko, Evgeniy (+6.5) 1.85
Lyalichev, Dmitriy (-6.5) 1.85
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.87
Skomskov, Valeriy
Zemit, Igor
18:30
+35
Skomskov, Valeriy 2.53
Zemit, Igor 1.43
Skomskov, Valeriy (+5.5) 1.82
Zemit, Igor (-5.5) 1.88
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Puchinin, Andrey
Polyakov, Petr
18:45
+35
Puchinin, Andrey 3.14
Polyakov, Petr 1.29
Puchinin, Andrey (+6.5) 1.93
Polyakov, Petr (-6.5) 1.77
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.83
Rakhmatov, Aleksandr
Matveev, Igor
18:45
+35
Rakhmatov, Aleksandr 1.83
Matveev, Igor 1.83
Rakhmatov, Aleksandr (+0.5) 1.81
Matveev, Igor (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Andrusenko, Mikhail
Shishko, Evgeniy
19:00
+35
Andrusenko, Mikhail 1.83
Shishko, Evgeniy 1.83
Andrusenko, Mikhail (+0.5) 1.81
Shishko, Evgeniy (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Kuzmin, Aleksandr
Mareychev, Sergey
19:00
+35
Kuzmin, Aleksandr 2.53
Mareychev, Sergey 1.43
Kuzmin, Aleksandr (+5.5) 1.83
Mareychev, Sergey (-5.5) 1.87
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Taltykin, Mikhail
Serov, Kirill
19:00
+35
Taltykin, Mikhail 1.69
Serov, Kirill 1.99
Taltykin, Mikhail (-1.5) 1.83
Serov, Kirill (+1.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Evlampiev, Vadim
Innazarov, Alexey
19:15
+35
Evlampiev, Vadim 2.44
Innazarov, Alexey 1.46
Evlampiev, Vadim (+4.5) 1.89
Innazarov, Alexey (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Kovalev, Igor
Obukhov, Vasilii
19:15
+35
Kovalev, Igor 1.43
Obukhov, Vasilii 2.53
Kovalev, Igor (-5.5) 1.88
Obukhov, Vasilii (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Dvornichenko, Yuri
Tsvetkov, Eduard
19:30
+35
Dvornichenko, Yuri 1.94
Tsvetkov, Eduard 1.73
Dvornichenko, Yuri (+1.5) 1.83
Tsvetkov, Eduard (-1.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Lyalichev, Dmitriy
Lebedev, Denis
19:30
+35
Lyalichev, Dmitriy 1.83
Lebedev, Denis 1.83
Lyalichev, Dmitriy (+0.5) 1.81
Lebedev, Denis (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Serov, Kirill
Zemit, Igor
19:30
+35
Serov, Kirill 2.10
Zemit, Igor 1.62
Serov, Kirill (+2.5) 1.86
Zemit, Igor (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Innazarov, Alexey
Matveev, Igor
19:45
+35
Innazarov, Alexey 1.83
Matveev, Igor 1.83
Innazarov, Alexey (-0.5) 1.89
Matveev, Igor (+0.5) 1.81
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Obukhov, Vasilii
Polyakov, Petr
19:45
+35
Obukhov, Vasilii 3.20
Polyakov, Petr 1.28
Obukhov, Vasilii (+7.5) 1.80
Polyakov, Petr (-7.5) 1.90
Under 73.5 1.85
Over 73.5 1.85
Lebedev, Denis
Shishko, Evgeniy
20:00
+35
Lebedev, Denis 1.40
Shishko, Evgeniy 2.63
Lebedev, Denis (-5.5) 1.83
Shishko, Evgeniy (+5.5) 1.87
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Skomskov, Valeriy
Taltykin, Mikhail
20:00
+35
Skomskov, Valeriy 2.79
Taltykin, Mikhail 1.36
Skomskov, Valeriy (+6.5) 1.80
Taltykin, Mikhail (-6.5) 1.90
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Tsvetkov, Eduard
Mareychev, Sergey
20:00
+35
Tsvetkov, Eduard 1.97
Mareychev, Sergey 1.71
Tsvetkov, Eduard (+1.5) 1.85
Mareychev, Sergey (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Puchinin, Andrey
Kovalev, Igor
20:15
+35
Puchinin, Andrey 1.83
Kovalev, Igor 1.83
Puchinin, Andrey (+0.5) 1.81
Kovalev, Igor (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Rakhmatov, Aleksandr
Evlampiev, Vadim
20:15
+35
Rakhmatov, Aleksandr 1.65
Evlampiev, Vadim 2.05
Rakhmatov, Aleksandr (-2.5) 1.87
Evlampiev, Vadim (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Andrusenko, Mikhail
Lyalichev, Dmitriy
20:30
+35
Andrusenko, Mikhail 1.69
Lyalichev, Dmitriy 1.99
Andrusenko, Mikhail (-1.5) 1.83
Lyalichev, Dmitriy (+1.5) 1.87
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kuzmin, Aleksandr
Dvornichenko, Yuri
20:30
+35
Kuzmin, Aleksandr 2.10
Dvornichenko, Yuri 1.62
Kuzmin, Aleksandr (+2.5) 1.86
Dvornichenko, Yuri (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83