Basketball 3x3

Austria
Poland
17:05
+3
Austria 1.61
Poland 2.16
Austria (-1.5) 1.83
Poland (+1.5) 1.83
Under 36.5 1.97
Over 36.5 1.71
Spain
Lithuania
17:30
+3
Spain 2.72
Lithuania 1.40
Spain (+2.5) 1.86
Lithuania (-2.5) 1.80
Under 36.5 1.86
Over 36.5 1.80
Canada
Italy
16:15
+3
Canada 1.15
Italy 4.75
Canada (-5.5) 1.90
Italy (+5.5) 1.76
Under 32.5 1.81
Over 32.5 1.85
Spain
Poland
16:40
+3
Spain 1.30
Poland 3.20
Spain (-3.5) 1.83
Poland (+3.5) 1.83
Under 34.5 1.84
Over 34.5 1.82