Kochetkov, Konstantin
Kupryakov, Evgeny
14:45
+35
Kochetkov, Konstantin 1.95
Kupryakov, Evgeny 1.72
Kochetkov, Konstantin (+1.5) 1.83
Kupryakov, Evgeny (-1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Izvolskii, Ilia
Akulenko, Evgeniy
15:00
+35
Izvolskii, Ilia 1.65
Akulenko, Evgeniy 2.05
Izvolskii, Ilia (-2.5) 1.87
Akulenko, Evgeniy (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Kondratev, Gennadii
Grachev, Evgenii
15:00
+35
Kondratev, Gennadii 2.10
Grachev, Evgenii 1.62
Kondratev, Gennadii (+2.5) 1.86
Grachev, Evgenii (-2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Denisov, Artem
Matveev, Igor
15:15
+35
Denisov, Artem 2.12
Matveev, Igor 1.61
Denisov, Artem (+2.5) 1.88
Matveev, Igor (-2.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Lyalichev, Dmitriy
Lebedev, Denis
15:15
+35
Lyalichev, Dmitriy 2.50
Lebedev, Denis 1.44
Lyalichev, Dmitriy (+5.5) 1.80
Lebedev, Denis (-5.5) 1.90
Under 75.5 1.81
Over 75.5 1.89
Karyukhin, Aleksandr
Kugurushev, Dmitriy
15:30
+35
Karyukhin, Aleksandr 1.73
Kugurushev, Dmitriy 1.94
Karyukhin, Aleksandr (-1.5) 1.88
Kugurushev, Dmitriy (+1.5) 1.82
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Smirnov, Mikhail
Zanev, Valeriy
15:30
+35
Smirnov, Mikhail 1.64
Zanev, Valeriy 2.07
Smirnov, Mikhail (-2.5) 1.86
Zanev, Valeriy (+2.5) 1.84
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Lebedev, Denis
Bogatov, Dmitriy
15:45
+35
Lebedev, Denis 2.63
Bogatov, Dmitriy 1.40
Lebedev, Denis (+5.5) 1.87
Bogatov, Dmitriy (-5.5) 1.83
Under 74.5 1.87
Over 74.5 1.83
Manuylov, Oleg
Izvolskii, Ilia
16:00
+35
Manuylov, Oleg 1.72
Izvolskii, Ilia 1.95
Manuylov, Oleg (-1.5) 1.86
Izvolskii, Ilia (+1.5) 1.84
Under 76.5 1.81
Over 76.5 1.89
Kochetkov, Konstantin
Denisov, Artem
16:15
+35
Kochetkov, Konstantin 1.83
Denisov, Artem 1.83
Kochetkov, Konstantin (+0.5) 1.81
Denisov, Artem (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Moshkov, Ivan
Lyalichev, Dmitriy
16:15
+35
Moshkov, Ivan 1.66
Lyalichev, Dmitriy 2.04
Moshkov, Ivan (-2.5) 1.89
Lyalichev, Dmitriy (+2.5) 1.81
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Kondratev, Gennadii
Smirnov, Mikhail
16:30
+35
Kondratev, Gennadii 1.60
Smirnov, Mikhail 2.13
Kondratev, Gennadii (-2.5) 1.81
Smirnov, Mikhail (+2.5) 1.89
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Shulkov, Maxim
Karyukhin, Aleksandr
16:30
+35
Shulkov, Maxim 2.53
Karyukhin, Aleksandr 1.43
Shulkov, Maxim (+5.5) 1.82
Karyukhin, Aleksandr (-5.5) 1.88
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Sarychev, Sergey
Frolov, Alexander I.
17:30
+35
Sarychev, Sergey 1.66
Frolov, Alexander I. 2.04
Sarychev, Sergey (-2.5) 1.88
Frolov, Alexander I. (+2.5) 1.82
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Komarov, Denis
Panfilov, Fedor
18:00
+35
Komarov, Denis 1.29
Panfilov, Fedor 3.14
Komarov, Denis (-6.5) 1.77
Panfilov, Fedor (+6.5) 1.93
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.83
Mameka, Maksim
Novikov, Ilya
18:00
+35
Mameka, Maksim 1.55
Novikov, Ilya 2.23
Mameka, Maksim (-3.5) 1.83
Novikov, Ilya (+3.5) 1.86
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Potekhin, Aleksandr
Ekzhanov, Alexandr
18:00
+35
Potekhin, Aleksandr 1.97
Ekzhanov, Alexandr 1.71
Potekhin, Aleksandr (+1.5) 1.85
Ekzhanov, Alexandr (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Troshkin, Artem
Slesarev, Vladimir
18:15
+35
Troshkin, Artem 1.65
Slesarev, Vladimir 2.05
Troshkin, Artem (-2.5) 1.87
Slesarev, Vladimir (+2.5) 1.83
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Vashkov, Anton
Turabekov, Tynchtyk
18:15
+35
Vashkov, Anton 2.05
Turabekov, Tynchtyk 1.65
Vashkov, Anton (+2.5) 1.83
Turabekov, Tynchtyk (-2.5) 1.87
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Frolov, Alexander I.
Komarov, Denis
18:30
+35
Frolov, Alexander I. 2.83
Komarov, Denis 1.35
Frolov, Alexander I. (+6.5) 1.82
Komarov, Denis (-6.5) 1.88
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.87
Serov, Kirill
Taltykin, Mikhail
18:30
+35
Serov, Kirill 2.12
Taltykin, Mikhail 1.61
Serov, Kirill (+2.5) 1.88
Taltykin, Mikhail (-2.5) 1.82
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Tikhnenko, Dmitry
Tarasenkov, Nikolay
18:30
+35
Tikhnenko, Dmitry 1.93
Tarasenkov, Nikolay 1.74
Tikhnenko, Dmitry (+1.5) 1.81
Tarasenkov, Nikolay (-1.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Alekseev, Aleksander
Troshkin, Artem
18:45
+35
Alekseev, Aleksander 2.19
Troshkin, Artem 1.57
Alekseev, Aleksander (+3.5) 1.85
Troshkin, Artem (-3.5) 1.85
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Shmakov, Andrey
Vashkov, Anton
18:45
+35
Shmakov, Andrey 1.83
Vashkov, Anton 1.83
Shmakov, Andrey (+0.5) 1.81
Vashkov, Anton (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Ekzhanov, Alexandr
Serov, Kirill
19:00
+35
Ekzhanov, Alexandr 2.44
Serov, Kirill 1.46
Ekzhanov, Alexandr (+4.5) 1.90
Serov, Kirill (-4.5) 1.80
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Novikov, Ilya
Tikhnenko, Dmitry
19:00
+35
Novikov, Ilya 2.04
Tikhnenko, Dmitry 1.66
Novikov, Ilya (+2.5) 1.81
Tikhnenko, Dmitry (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Panfilov, Fedor
Sarychev, Sergey
19:00
+35
Panfilov, Fedor 2.83
Sarychev, Sergey 1.35
Panfilov, Fedor (+6.5) 1.82
Sarychev, Sergey (-6.5) 1.88
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.87
Turabekov, Tynchtyk
Potapkov, Andrey
19:15
+35
Turabekov, Tynchtyk 2.34
Potapkov, Andrey 1.50
Turabekov, Tynchtyk (+4.5) 1.83
Potapkov, Andrey (-4.5) 1.87
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Sarychev, Sergey
Komarov, Denis
19:30
+35
Sarychev, Sergey 1.93
Komarov, Denis 1.74
Sarychev, Sergey (+1.5) 1.81
Komarov, Denis (-1.5) 1.89
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Tarasenkov, Nikolay
Mameka, Maksim
19:30
+35
Tarasenkov, Nikolay 1.97
Mameka, Maksim 1.71
Tarasenkov, Nikolay (+1.5) 1.85
Mameka, Maksim (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Frolov, Alexander I.
Panfilov, Fedor
20:00
+35
Frolov, Alexander I. 1.50
Panfilov, Fedor 2.34
Frolov, Alexander I. (-4.5) 1.87
Panfilov, Fedor (+4.5) 1.83
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Mameka, Maksim
Tikhnenko, Dmitry
20:00
+35
Mameka, Maksim 1.74
Tikhnenko, Dmitry 1.93
Mameka, Maksim (-1.5) 1.89
Tikhnenko, Dmitry (+1.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Potekhin, Aleksandr
Serov, Kirill
20:00
+35
Potekhin, Aleksandr 2.04
Serov, Kirill 1.66
Potekhin, Aleksandr (+2.5) 1.81
Serov, Kirill (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Alekseev, Aleksander
Slesarev, Vladimir
20:15
+35
Alekseev, Aleksander 2.07
Slesarev, Vladimir 1.64
Alekseev, Aleksander (+2.5) 1.84
Slesarev, Vladimir (-2.5) 1.86
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Ekzhanov, Alexandr
Taltykin, Mikhail
20:30
+35
Ekzhanov, Alexandr 1.83
Taltykin, Mikhail 1.83
Ekzhanov, Alexandr (+0.5) 1.81
Taltykin, Mikhail (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Novikov, Ilya
Tarasenkov, Nikolay
20:30
+35
Novikov, Ilya 2.83
Tarasenkov, Nikolay 1.35
Novikov, Ilya (+6.5) 1.82
Tarasenkov, Nikolay (-6.5) 1.88
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.87
Zyuganov, Oleg
Kalachev, Viktor
21:30
+35
Zyuganov, Oleg 1.51
Kalachev, Viktor 2.36
Zyuganov, Oleg (-4.5) 1.88
Kalachev, Viktor (+4.5) 1.82
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.86
Pandur, Ivan
Ivanov, Aleksandr
21:45
+35
Pandur, Ivan 2.31
Ivanov, Aleksandr 1.53
Pandur, Ivan (+3.5) 1.89
Ivanov, Aleksandr (-3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Shershnev, Aleksey
Mikhaylov, Igor
21:45
+35
Shershnev, Aleksey 2.27
Mikhaylov, Igor 1.53
Shershnev, Aleksey (+3.5) 1.89
Mikhaylov, Igor (-3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Chernov, Vyacheslav
Matonin, Andrei
22:00
+35
Chernov, Vyacheslav 1.43
Matonin, Andrei 2.53
Chernov, Vyacheslav (-5.5) 1.88
Matonin, Andrei (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Fedorov, Aleksandr
Kutin, Valery
22:15
+35
Fedorov, Aleksandr 1.97
Kutin, Valery 1.71
Fedorov, Aleksandr (+1.5) 1.85
Kutin, Valery (-1.5) 1.85
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kustov, Dmitrii
Denisov, Aleksey
22:15
+35
Kustov, Dmitrii 1.66
Denisov, Aleksey 2.04
Kustov, Dmitrii (-2.5) 1.89
Denisov, Aleksey (+2.5) 1.81
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Kalachev, Viktor
Zelenskii, Roman
22:30
+35
Kalachev, Viktor 1.60
Zelenskii, Roman 2.13
Kalachev, Viktor (-2.5) 1.82
Zelenskii, Roman (+2.5) 1.88
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.83
Ivanov, Aleksandr
Kutuzov, Oleg
22:45
+35
Ivanov, Aleksandr 2.04
Kutuzov, Oleg 1.66
Ivanov, Aleksandr (+2.5) 1.81
Kutuzov, Oleg (-2.5) 1.89
Under 75.5 1.87
Over 75.5 1.83
Mikhaylov, Igor
Bespalov, Nikita
22:45
+35
Mikhaylov, Igor 2.44
Bespalov, Nikita 1.46
Mikhaylov, Igor (+4.5) 1.89
Bespalov, Nikita (-4.5) 1.81
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Zyuganov, Oleg
Chernov, Vyacheslav
23:00
+35
Zyuganov, Oleg 1.46
Chernov, Vyacheslav 2.44
Zyuganov, Oleg (-4.5) 1.81
Chernov, Vyacheslav (+4.5) 1.89
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Pandur, Ivan
Kustov, Dmitrii
23:15
+35
Pandur, Ivan 2.32
Kustov, Dmitrii 1.51
Pandur, Ivan (+4.5) 1.82
Kustov, Dmitrii (-4.5) 1.88
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.86
Shershnev, Aleksey
Fedorov, Aleksandr
23:15
+35
Shershnev, Aleksey 3.08
Fedorov, Aleksandr 1.30
Shershnev, Aleksey (+6.5) 1.90
Fedorov, Aleksandr (-6.5) 1.79
Under 73.5 1.87
Over 73.5 1.83
Zelenskii, Roman
Matonin, Andrei
23:30
+35
Zelenskii, Roman 1.74
Matonin, Andrei 1.93
Zelenskii, Roman (-1.5) 1.89
Matonin, Andrei (+1.5) 1.81
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Bespalov, Nikita
Kutin, Valery
23:45
+35
Bespalov, Nikita 1.70
Kutin, Valery 1.98
Bespalov, Nikita (-1.5) 1.84
Kutin, Valery (+1.5) 1.86
Under 75.5 1.88
Over 75.5 1.82
Kutuzov, Oleg
Denisov, Aleksey
23:45
+35
Kutuzov, Oleg 1.46
Denisov, Aleksey 2.44
Kutuzov, Oleg (-4.5) 1.80
Denisov, Aleksey (+4.5) 1.90
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Kalachev, Viktor
Chernov, Vyacheslav
20 May 00:00
+35
Kalachev, Viktor 1.43
Chernov, Vyacheslav 2.53
Kalachev, Viktor (-5.5) 1.88
Chernov, Vyacheslav (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Ivanov, Aleksandr
Kustov, Dmitrii
20 May 00:15
+35
Ivanov, Aleksandr 2.44
Kustov, Dmitrii 1.46
Ivanov, Aleksandr (+4.5) 1.90
Kustov, Dmitrii (-4.5) 1.80
Under 75.5 1.82
Over 75.5 1.88
Mikhaylov, Igor
Fedorov, Aleksandr
20 May 00:15
+35
Mikhaylov, Igor 2.27
Fedorov, Aleksandr 1.53
Mikhaylov, Igor (+3.5) 1.89
Fedorov, Aleksandr (-3.5) 1.81
Under 75.5 1.85
Over 75.5 1.85
Matonin, Andrei
Zyuganov, Oleg
20 May 00:30
+35
Matonin, Andrei 2.53
Zyuganov, Oleg 1.43
Matonin, Andrei (+5.5) 1.82
Zyuganov, Oleg (-5.5) 1.88
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82
Denisov, Aleksey
Pandur, Ivan
20 May 00:45
+35
Denisov, Aleksey 1.50
Pandur, Ivan 2.34
Denisov, Aleksey (-4.5) 1.87
Pandur, Ivan (+4.5) 1.83
Under 75.5 1.83
Over 75.5 1.86
Kutin, Valery
Shershnev, Aleksey
20 May 00:45
+35
Kutin, Valery 2.32
Shershnev, Aleksey 1.51
Kutin, Valery (+4.5) 1.82
Shershnev, Aleksey (-4.5) 1.88
Under 75.5 1.84
Over 75.5 1.86
Chernov, Vyacheslav
Zelenskii, Roman
20 May 01:00
+35
Chernov, Vyacheslav 3.14
Zelenskii, Roman 1.29
Chernov, Vyacheslav (+7.5) 1.77
Zelenskii, Roman (-7.5) 1.93
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.84
Fedorov, Aleksandr
Bespalov, Nikita
20 May 01:15
+35
Fedorov, Aleksandr 2.17
Bespalov, Nikita 1.58
Fedorov, Aleksandr (+3.5) 1.83
Bespalov, Nikita (-3.5) 1.87
Under 75.5 1.86
Over 75.5 1.84
Kustov, Dmitrii
Kutuzov, Oleg
20 May 01:15
+35
Kustov, Dmitrii 1.83
Kutuzov, Oleg 1.83
Kustov, Dmitrii (+0.5) 1.81
Kutuzov, Oleg (-0.5) 1.89
Under 76.5 1.82
Over 76.5 1.88
Denisov, Aleksey
Ivanov, Aleksandr
20 May 01:45
+35
Denisov, Aleksey 2.83
Ivanov, Aleksandr 1.35
Denisov, Aleksey (+6.5) 1.82
Ivanov, Aleksandr (-6.5) 1.88
Under 74.5 1.83
Over 74.5 1.87
Kutin, Valery
Mikhaylov, Igor
20 May 01:45
+35
Kutin, Valery 1.35
Mikhaylov, Igor 2.84
Kutin, Valery (-6.5) 1.90
Mikhaylov, Igor (+6.5) 1.80
Under 74.5 1.84
Over 74.5 1.86
Zelenskii, Roman
Zyuganov, Oleg
20 May 02:00
+35
Zelenskii, Roman 3.14
Zyuganov, Oleg 1.29
Zelenskii, Roman (+7.5) 1.77
Zyuganov, Oleg (-7.5) 1.93
Under 73.5 1.86
Over 73.5 1.84
Bespalov, Nikita
Shershnev, Aleksey
20 May 02:15
+35
Bespalov, Nikita 1.31
Shershnev, Aleksey 3.02
Bespalov, Nikita (-6.5) 1.81
Shershnev, Aleksey (+6.5) 1.89
Under 73.5 1.88
Over 73.5 1.82
Kutuzov, Oleg
Pandur, Ivan
20 May 02:15
+35
Kutuzov, Oleg 1.43
Pandur, Ivan 2.53
Kutuzov, Oleg (-5.5) 1.88
Pandur, Ivan (+5.5) 1.82
Under 74.5 1.88
Over 74.5 1.82