Australia
South Africa
10 Aug 05:30
+41
Australia 3.38
Draw 30.00
South Africa 1.36
Australia (+9.5) 1.85
South Africa (-9.5) 1.93
New Zealand
Argentina
10 Aug 08:05
+41
New Zealand 1.08
Draw 41.00
Argentina 8.40
New Zealand (-15.5) 1.89
Argentina (+15.5) 1.89