Lee, Zii Jia
Lee, Chia Hao
07:00
+61
Lee, Zii Jia 1.27
Lee, Chia Hao 3.54
Lee, Zii Jia (-8.5) 1.90
Lee, Chia Hao (+8.5) 1.82
Under 77.5 1.90
Over 77.5 1.82
Lin, Chun-Yi
Naraoka, Kodai
07:40
+61
Lin, Chun-Yi 3.40
Naraoka, Kodai 1.29
Lin, Chun-Yi (+7.5) 1.83
Naraoka, Kodai (-7.5) 1.89
Under 78.5 1.89
Over 78.5 1.83
Z.Chen / Y.Lin
M.Ahsan / H.Setiawan
05:00
+51
Z.Chen/Y.Lin 5.40
M.Ahsan/H.Setiawan 1.13
Z.Chen/Y.Lin (+9.5) 1.87
M.Ahsan/H.Setiawan (-9.5) 1.85
Under 76.5 1.86
Over 76.5 1.86
J.He / X.Ren
H.Choong / M.Haikal
06:20
+51
J.He/X.Ren 1.18
H.Choong/M.Haikal 4.50
J.He/X.Ren (-8.5) 1.82
H.Choong/M.Haikal (+8.5) 1.90
Under 77.5 1.86
Over 77.5 1.86
S.Mapasa / A.Yu
F.Kusuma / A.Pratiwi
05:40
+51
S.Mapasa/A.Yu 2.36
F.Kusuma/A.Pratiwi 1.54
S.Mapasa/A.Yu (+4.5) 1.84
F.Kusuma/A.Pratiwi (-4.5) 1.88
Under 81.5 1.85
Over 81.5 1.87
N.Yeung / P.Yeung
P.Lai / C.Lim
08:00
To Win Match
N.Yeung/P.Yeung 1.40
P.Lai/C.Lim 2.81